පරීක්ෂණයක් යැව්වා

Huayi International Industry Group Limited (Huayi Group)

ලිපිනය

2/F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town,Dongguan, Guangdong Provice 523926, චීනය.

දුරකථන

0086-769-8238 3220

0086-769-8238 5856

ලිපිනය

2/F, No.46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Guangdong Provice 523926, චීනය.

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න